תקשורת ומדיה

כתבות מצולמות שנעשו על הגן:

מאמרים כתובים מעיתונים שונים:

סרטונים לימודיים

מהות גן יער

מעגלים גן יער

סדר יום גן יער

משחקים חברתיים בגן יער

עיצוב גן בהשראת מרחב טבעי

סיכום שנה בגן
יער

וובינאר

הקלטה מרגשת של הוובינאר האחרון שהתקיים בפברואר והגביר תחושה חזקה של רצון לקדם את הגישה החינוכית הזו בקרב כל המשתתפים/קהילה גדולה.

פברואר  2021 עיצומה של תקופת הקורונה