תקשורת ומדיה

כתבות מצולמות שנעשו על הגן:

מאמרים כתובים מעיתונים שונים:

סרטונים לימודיים

וובינאר

הקלטה מרגשת של הוובינאר האחרון שהתקיים בפברואר והגביר תחושה חזקה של רצון לקדם את הגישה החינוכית הזו בקרב כל המשתתפים/קהילה גדולה.